Veston Trần

• Địa chỉ: 146 Nguyễn Hoàng - Q. Thanh Khuê - Đà Nẵng

• Số điện thoại: 0888888416

• Email: vestontran@gmail.com

• Website: http://vestontran.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://vestontran.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/vestontran

• MUA GÌ THÌ MUA , NHƯNG MUA VEST CƯỚI LÀ PHẢI ĐẾN TRẦN ? DO ĐÂU MÀ KHÁCH HÀNG CHỈ LỰA CHỌN MUA VEST CƯỚI Ở TRẦN DÙ CÓ HÀNG CHỤC THƯƠNG HIỆU KHÁC ??? VÌ ĐIỀU GÌ ???